بیهوشی کودکان توسط دکتر سبزواری

0
بیهوشی کودکان توسط دکتر سبزواری
بیهوشی کودکان توسط دکتر سبزواری

بیهوشی کودکان توسط دکتر سبزواری

به هوش آمدن و حال خوب کودک و رضایت والدین او از بیهوشی و کار دندان کودک که توسط آقای دکتر شهاب نیا و دکتر سبزوارى انجام شده.

بیهوشی کودک توسط دکتر سبزواری

بیهوشی کودکان توسط دکتر سبزواری

رزرو نوبت معاینه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات دندانپزشکی با بیهوشی کودک در کلینیک کاخ مشهد کلیک کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید