دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودک

0
دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودک
دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودک

دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودک

مصاحبه با والدین کودک بعد از بیهوشی و اعلام رضایت ایشون از خدمات کلینیک دندانپزشکی کاخ.
رضایت شما افتخار ما

رضایت والدین از دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودک

دندانپزشکی تحت بیهوشی کودک

رزرو نوبت معاینه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات دندانپزشکی با بیهوشی کودک در کلینیک کاخ مشهد کلیک کنید..

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید