مهمانان افتتاحیه

آقای دکتر سنجر موسوی و خانم دکتر اسعدی
آقای دکتر سنجر موسوی و خانم دکتر اسعدی
آقای دکتر شریفی، آقای دکتر بخارایی، سرکار خانم مسنن مظفری، سرکار خانم دکتر امیر چقماقی
آقای دکتر شریفی، آقای دکتر بخارایی، سرکار خانم مسنن مظفری، سرکار خانم دکتر امیر چقماقی
آقای دکتر شریفی، خانم سلیمان نوری، آقای دکتر شریفی
آقای دکتر شریفی، خانم سلیمان نوری، آقای دکتر شریفی
آقای دکتر نظری و خانم دکتر بنی هاشم
آقای دکتر نظری و خانم دکتر بنی هاشم
آقای مهندس بابایی و سرکار خانم دکتر زمردی
آقای مهندس بابایی و سرکار خانم دکتر زمردی
آقای مهندس بیگلری و دوست گرامیشون
آقای مهندس بیگلری و دوست گرامیشون
آقای مهندس خادمیان
آقای مهندس خادمیان
آقای مهندس شمخانی و همسر گرامیشان
آقای مهندس شمخانی و همسر گرامیشان
آقای مهندس محمود آبادی
آقای مهندس محمود آبادی
آقایان مهندس نعیمی و مسیح آبادی
آقایان مهندس نعیمی و مسیح آبادی
آقایان مهندسین جاودانی و اخلاقی
آقایان مهندسین جاودانی و اخلاقی
پدر و مادر عزیزم
پدر و مادر عزیزم
جناب استاد درهمی، دکتر ابوبکری و همسر محترمشان
جناب استاد درهمی، دکتر ابوبکری و همسر محترمشان
جناب استاد دکتر درهمی
جناب استاد دکتر درهمی
جناب آقای دکتر آزادی، خانم دکتر نوراللهیان و خانواده محترم
جناب آقای دکتر آزادی، خانم دکتر نوراللهیان و خانواده محترم
جناب آقای دکتر پریسایی و دکتر سبزواری
جناب آقای دکتر پریسایی و دکتر سبزواری
جناب آقای دکتر پور رضا و سرکار خانم دکتر کرمانی
جناب آقای دکتر پور رضا و سرکار خانم دکتر کرمانی
جناب آقای دکتر مهران و سرکار خانم دکتر تفضلی مقدم
جناب آقای دکتر مهران و سرکار خانم دکتر تفضلی مقدم
جناب آقای دکتر کرباسی
جناب آقای دکتر کرباسی
جناب دکتر یونسیان، خانم مهندس یونسیان، خانم دکتر قاضیانی، آقای مهندس بنی هاشمی و همکار محترم
جناب دکتر یونسیان، خانم مهندس یونسیان، خانم دکتر قاضیانی، آقای مهندس بنی هاشمی و همکار محترم
جناب آقایان مهندسین اسفزاری و پیروزی
جناب آقایان مهندسین اسفزاری و پیروزی
جناب مهندس آذرفر و خانواده گرامی
جناب مهندس آذرفر و خانواده گرامی
جناب مهندس حجت و پدر بزرگوارشان
جناب مهندس حجت و پدر بزرگوارشان
خانم دکتر بیدار، خانم دکتر بیدار، خانم زرگرانی، خانم دکتر آذرفر
خانم دکتر بیدار، خانم دکتر بیدار، خانم زرگرانی، خانم دکتر آذرفر
خانم دکتر سالاری و خواهر گرامیشان
خانم دکتر سالاری و خواهر گرامیشان
خانم دکتر سامی راد
خانم دکتر سامی راد
خانم دکتر قاضیانی
خانم دکتر قاضیانی
خانم دکتر گلرخیان، آقای دکتر نظری و خانم دکتر بنی هاشم
خانم دکتر گلرخیان، آقای دکتر نظری و خانم دکتر بنی هاشم
خانم کلانتری، خانم منطقی، خانم دکتر دهستانی، خانم دکتر حبرانی، آقای دکتر کلانتری، آقای شریفی
خانم کلانتری، خانم منطقی، خانم دکتر دهستانی، خانم دکتر حبرانی، آقای دکتر کلانتری، آقای شریفی
خانم ها دکتر حسنی،دکتر غلامی، دکتر شهرکی، دکتر رحمتی
خانم ها دکتر حسنی،دکتر غلامی، دکتر شهرکی، دکتر رحمتی
خانواده حاج آقای معاون
خانواده حاج آقای معاون
خانواده خانم معینی
خانواده خانم معینی
خانواده محترم آذرفر و برزگر
خانواده محترم آذرفر و برزگر
خانواده محترم استاد رزاقی
خانواده محترم استاد رزاقی
خانواده محترم جناب آقای دکتر پزشکی
خانواده محترم جناب آقای دکتر پزشکی
خانواده محترم دکتر کلانتری
خانواده محترم دکتر کلانتری
دوستان گروه فرخه و آقای مهندس نقیب زاده
دوستان گروه فرخه و آقای مهندس نقیب زاده
سرکار خانم اطاری و همکار محترمشون
سرکار خانم اطاری و همکار محترمشون
سرکار خانم دکتر ابوترابی و آقای مهندس محمدپور
سرکار خانم دکتر ابوترابی و آقای مهندس محمدپور
سرکار خانم دکتر بنی هاشمی
سرکار خانم دکتر بنی هاشمی
سرکار خانم دکتر خوشبخت
سرکار خانم دکتر خوشبخت
سرکار خانم دکتر شفایی
سرکار خانم دکتر شفایی
سرکار خانم دکتر شهرکی و خانواده محترم
سرکار خانم دکتر شهرکی و خانواده محترم
سرکار خانم دکتر شهرکی
سرکار خانم دکتر شهرکی
سرکار خانم دکتر شیلا قاسمی، جناب آقایان دکتر مرادی و دکتر درهمی، جناب آقای دکتر ابوبکری و همسرشان
سرکار خانم دکتر شیلا قاسمی، جناب آقایان دکتر مرادی و دکتر درهمی، جناب آقای دکتر ابوبکری و همسرشان
سرکار خانم دکتر قاضیانی
سرکار خانم دکتر قاضیانی
سرکار خانم دکتر موسوی زاده
سرکار خانم دکتر موسوی زاده
سرکار خانم مهندس جوان محجوب
سرکار خانم مهندس جوان محجوب
سرکار خانم مهندس نیکوفال
سرکار خانم مهندس نیکوفال
سرکار خانم ها مهندس صیفی و دلبری
سرکار خانم ها مهندس صیفی و دلبری
سرکار خانم ها دکتر آذرفر، دکتر میرجلیلی، دکتر تیموری، دکتر خوشبخت، دکتر پورامین، دکتر تولایی
سرکار خانم ها دکتر آذرفر، دکتر میرجلیلی، دکتر تیموری، دکتر خوشبخت، دکتر پورامین، دکتر تولایی
سرکار خانم ها اشرف زاده
سرکار خانم ها اشرف زاده
سرکار خانم ها دکتر شاکری منش و دکتر حسنی
سرکار خانم ها دکتر شاکری منش و دکتر حسنی
سرکار خانم ها سهامی و جناب آقای فرخ پی
سرکار خانم ها سهامی و جناب آقای فرخ پی
گرامیان عزیز،کاشانی، معاون، ناظرزاده، آذرفر، رضایی
گرامیان عزیز،کاشانی، معاون، ناظرزاده، آذرفر، رضایی
گروه جناب مهندس حجت
گروه جناب مهندس حجت
مهندس نقیب زاده و آقای محمد حسن توکلی
مهندس نقیب زاده و آقای محمد حسن توکلی