اطلاع رسانی

تلاش روز افزون کلینیک کاخ در راستای حفاظت از بیماران در مقابل ویروس ها ( بویژه کرونا). باز هم تعداد دستگاه های فیلتر اولپای کلینیک کاخ افزایش یافت. ما به پاس اطمینانی که به ما دارید محیط امنی را برای...
امکان درمان کودکان اوتیسم و دارای معلولیت جسمی و ذهنی تحت بیهوشی در کلینیک کاخ فراهم شده است. اگر کودک شما قادر نیست درد خود را ابراز کند یا به دلایل مختلف از جمله - خردسالی - اوتیسم - معلولیت های جسمی - معلولیت...