نوبت دهی

نوبت دهی

اخذ نوبت از کلینیک دندانپزشکی کاخ مشهد

برای گرفتن نوبت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
۹۸۵۱۳۶۰۲۸۸۰۰+
۹۸۹۱۵۵۶۷۱۵۱۸+
نوبت دهی کلینیک دندانپزشکی کاخ