الینا جون و بادکنک هاش

0
الینا جون و بادکنک هاش
الینا جون و بادکنک هاش

الینا جون و بادکنک هاش

بچه های کلینیک کاخ عاشق بادکنک هستند. مخصوصا الیناجون که اینقدر مهربون بود که برای داداشیش هم بادکنک برد.

فیلم الینا جون

الینا جون و بادکنک هاش

رزرو نوبت معاینه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد دندانپزشکی کودکان کلیک کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید