خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی

0
خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی
خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی

خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی

همه ی ما در کودکی با خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی خاطره داریم.
این بار کوچولوی عزیزمون بعد از بیهوشی گرسنه شده و دلش بستنی خواسته 🙂

خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی

خوردن بستنی بعد از دندانپزشکی

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید