دایانای عزیز که رکوردار بیشترین تعداد همراهی بیمار شد

0

دایانای عزیز که رکوردار بیشترین تعداد همراهی بیمار شد.

دایانا خانم عزیز ما، یکی دیگه از بیماران دندانپزشکی با بیهوشی بودند که یک هیات همراه علاوه بر والدین، با خودش به کلینیک کاخ آورده بود. ما هم با اجازه خودشون این فیلم رو ازشون تهیه کردیم که یادگاری از بیشترین تعداد همراهی بیمار، داشته باشیم. به دلیل پوسیدگی های زیاد دندان های شیری دایاناجون، فقط دو دندان قابل نگهداری بود. دو دندان دیگر کشیده و مصنوعی جایگزین ساخته خواهد شد.

مقاله قبلیدندانپزشکی با بیهوشی برای دریا خانم
مقاله بعدیبا دانه تسبیح برای خودشان دندان درست کردن!

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید