دندانپزشکی با بیهوشی کودکان مشهد

2
دندانپزشکی با بیهوشی کودکان مشهد
دندانپزشکی با بیهوشی کودکان مشهد

دندانپزشکی با بیهوشی کودکان مشهد
دندانپزشکی با بیهوشی برای کودک در کلینیک دندانپزشکی کاخ.
آقای دکتر سبزواری فوق تخصص بیهوشی در حین آماده سازی بیمار برای بیهوشی با مهربانی و آرامش برای کودک قصه تعریف میکنند و همانطور که در فیلم مشخص هست کودک بدون هیچ ترسی به همراه پدرش به اتاق عمل آمده و بسیار همکاری می کند.

دندانپزشکی با بیهوشی کودکان مشهد

2 دیدگاه های کاربران

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید