دندانپزشکی با بیهوشی کودکان

0
دندانپزشکی با بیهوشی کودکان
دندانپزشکی با بیهوشی کودکان

دندانپزشکی با بیهوشی کودکان

مصاحبه با آرتین جون قبل از بیهوشی.
آرتین جون از بیماران کوچولوی کلینیک دندانپزشکی کاخ هستند که به دلیل ترس از دندانپزشکی و عدم همکاری با دندانپزشک، از روش بیهوشی برای درمان دندان هاشون استفاده کردند.

در دندانپزشکی با بیهوشی، آرام و بدون درد به درمان دندان های کودک خود بپردازید.

دندانپزشکی با بیهوشی کودکان

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید