دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی مشهد

0
دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی مشهد
دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی مشهد

دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی مشهد

پارسا جون بعد از بیهوشی
با تشکر از پزشک فوق تخصص بیهوشی کلینیک کاخ، آقای دکتر سبزواری.

دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی مشهد

دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی مشهد

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید