دندانپزشکی کودک تحت بیهوشی در مشهد

0
دندانپزشکی کودک تحت بیهوشی در مشهد
دندانپزشکی کودک تحت بیهوشی در مشهد

دندانپزشکی کودک تحت بیهوشی در مشهد

مراجعین محترم کلینیک دندانپزشکی کاخ که برای دندانپزشکی تحت بیهوشی فرزندشون از چابهار تشریف آوردن. لبخند رضایت این عزیزان، کادر درمان کلینیک کاخ رو سرشار از انرژی کرد.

دندانپزشکی کودک تحت بیهوشی در مشهد

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید