رضایت بیمار از کلینیک کاخ

0
رضایت بیمار از کلینیک کاخ
رضایت بیمار از کلینیک کاخ

یک بیمار دیگر و البته باز هم یک رضایت دیگر
اینبار تعریف کلینیک کاخ رو از خانم محترمی که خودشون نرس دندانپزشکی اند و در جای دیگری مشغول به فعالیت هستند بشنوید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید