سورپرایز همکارمون پس از مرخصی استعلاجی

0
سورپرایز همکارمون پس از مرخصی استعلاجی
سورپرایز همکارمون پس از مرخصی استعلاجی

سورپرایز همکارمون پس از مرخصی استعلاجی

سورپرایز همکارمون به مناسبت بازگشت ایشون به کلینیک کاخ پس از مرخصی استعلاجی شون.
با آرزوی سلامتی و شادی برای همه ی پرسنل پرتلاش کلینیک کاخ.

سورپرایز همکارمون پس از مرخصی استعلاجی

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید