دندانپزشکی ترمیمی

0

دندانپزشکی ترمیمی شامل تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندانی است. دندانپزشک شما ممکن است یک برنامه درمانی را جهت ترمیم دندان های پوسیده، ترک خورده، شکسته و یا تغییر رنگ داده ارائه کند. این برنامه حتی برای دندان های از دست رفته نیز مناسب خواهد بود.

درمان دندانپزشکی در حالت عمومی باید هر شش ماه یک بار انجام شود، اما معمولا پیشنهاد می شود این درمان چیزی بیشتر از یک جرم گیری ساده باشد.