دندانپزشکی با بیهوشی برای روژین جون

0
دندانپزشکی با بیهوشی برای روژین جون
دندانپزشکی با بیهوشی برای روژین جون

دندانپزشکی با بیهوشی برای روژین جون
روژین جون قبل از بیهوشی برای آقای دکتر سبزواری عزیز نقاشی کشیده و حال خوب روژین جون بعد از بیهوشی و رضایت والدین عزیز.

دندانپزشکی با بیهوشی برای کودک

دندانپزشکی با بیهوشی برای روژین جون

رزرو نوبت معاینه


جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات دندانپزشکی با بیهوشی کودک در کلینیک کاخ مشهد کلیک کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید