دندانپزشکی با بیهوشی برای سهیل جون

0
دندانپزشکی با بیهوشی برای سهیل جون
دندانپزشکی با بیهوشی برای سهیل جون

دندانپزشکی با بیهوشی برای سهیل جون

پرسنل مهربان کلینیک کاخ در حال بازی با سهیل جون قبل از بیهوشی.

دندانپزشکی با بیهوشی برای سهیل جان

دندانپزشکی با بیهوشی برای سهیل جون

رزرو نوبت معاینه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات دندانپزشکی با بیهوشی کودک در کلینیک کاخ مشهد کلیک کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید