دندانپزشکی کودکان با بیهوشی

0
دندانپزشکی کودکان با بیهوشی
دندانپزشکی کودکان با بیهوشی

دندانپزشکی کودکان با بیهوشی

گل پسری که زیر دست دندانپزشکی اطفال خوابش برده.
در کلینیک دندانپزشکی کاخ به قدری کودکان آرامش دارند که بدون بیهوشی هم خواب شون میبره.

دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودکان

دندانپزشکی کودکان با بیهوشی

رزرو نوبت معاینه

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات دندانپزشکی با بیهوشی کودک در کلینیک کاخ مشهد کلیک کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید