دندانپزشکی همراه با بیهوشی

0

بیهوشی به وسیله استنشاق به منظور ایجاد حالت آرام سازی عمیق در بیمار است که در نتیجه باعث عدم ایجاد حساسیت به درد در طی عمل جراحی و دندان می شود. بیهوشی دندان معمولا در دندانپزشکی برای طیف وسیعی از روشها برای تسکین اضطراب بیمار استفاده می شود و به بیمار اطمینان می دهد که روش درمان بدون درد است ترس از دندانپزشکی و حالت تهوع غیر قابل کنترل که به آن رفلکس گگ می گویند و بسیاری از عوامل دیگر موجب می شود تا از درمان سدیشن در دندانپزشکی تحت بیهوشی استفاده شود ، سدیشن به بیهوشی سطحی گفته می شود که همانند خواب عمیق است و در مطب نیز می توان از آن استفاده کردبرخی از افراد ترس از دندانپزشکی دارند و کلمه ی بیهوشی نیز موجب ترس آن ها می شود اما سدیشن یا بیهوشی سطحی یک تفاوتی با بیهوشی عمومی دارد و آن هم این است که فرد به صورت سطحی بیهوش می شود و درد و اعمال درمان را احساس نمی کند

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید